Jag är advokat och åtar mig uppdrag som försvarare i brottmål och ombud i civilrättsliga tvister. Utöver juristexamen vid Stockholms universitet 2001 har jag bland annat studerat ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, fullgjort notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt och arbetat som biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Sedan 2010 bedriver jag advokatverksamhet på egen hand och företräder främst privatpersoner och mindre bolag.

Jag har kontor strax utanför Leksand, men åtar mig uppdrag i hela landet.

Om Carl Ridderstråle

Carl Ridderstråle är ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Kontakta oss

Telefon: 072-017 13 55
E-post: carl@ridderstrale.net


TELEFON

072-017 13 55

E-POST

carl@ridderstrale.net

ADRESS

Fors Bygattu 31
793 93 Djura